کلبه های دهگردی
اقامتگاه ریگ چشمه (طبقه بالا)
گلستان ، علی آباد کتول ، ریگ چشمه
هر شب اقامت تا 6 نفر : 240,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه لوکال
گلستان ، علی آباد کتول ، چلی سفلی
هر شب اقامت تا 6 نفر : 180,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
اقامتگاه بهشت (طبقه بالا)
گلستان ، رامیان ، پاقلعه
هر شب اقامت تا 8 نفر : 250,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه مَشتَ کوبی
گیلان ، ماسال ، وشمه سرا
هر شب اقامت تا 6 نفر : 150,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه جنگلی سنگ ادم
گلستان ، علی آباد کتول ، خلیندره
هر شب اقامت تا 6 نفر : 200,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه باغ بهشت
مازندران ، رامسر ، سده
هر شب اقامت تا 6 نفر : 170,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
بوم خانه اسپیگیره
سمنان ، شاهرود ، روستای ابر
هر شب اقامت تا 8 نفر : 125,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه نگین کوهپایه
گیلان ، رودبار ، حلیمه جان
هر شب اقامت تا 8 نفر : 150,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
اقامتگاه های بومگردی
اقامتگاه تیکیش زیبا
مازندران ، تنکابن ، سلیمان آباد
هر شب اقامت هر نفر : 130,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
اقامتگاه رنگین خانه
مازندران ، تنکابن ، شعیب کلایه
هر شب اقامت هر نفر : 150,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
قره اوی ترکمن
گلستان ، کلاله ، گچی سو پائین
هر شب اقامت هر نفر : 90,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
اقامتگاه بومگردی باغ میکال
گیلان ، سیاهکل ، میکال
هر شب اقامت هر نفر : 70,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت دهگردی گشت گلستان می باشد.