کلبه های دهگردی
کلبه چوبی الیزه
مازندران ، سوادکوه ، نامشخص
هر شب اقامت تا 4 نفر : 200,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه چشمه سار خلیندره
گلستان ، علی آباد کتول ، خلیندره
هر شب اقامت تا 8 نفر : 200,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه باباجان
مازندران ، بهشهر ، نامشخص
هر شب اقامت تا 8 نفر : 200,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
سرای اُمید
سمنان ، شاهرود ، قلعه بالا
هر شب اقامت تا 10 نفر : 250,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
سرای قهرمان
گیلان ، رودبار ، اصطلخ جان
هر شب اقامت تا 10 نفر : 150,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه بوم دار
گیلان ، لنگرود ، ششکلایه
هر شب اقامت تا 8 نفر : 200,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه باغچه مریم
گیلان ، لنگرود ، اطاقور
هر شب اقامت تا 8 نفر : 200,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
خانه هوشنگ خانی
گلستان ، علی آباد کتول ، بالاچلی
هر شب اقامت تا 8 نفر : 250,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
اقامتگاه های بومگردی
اقامتگاه تیکیش زیبا
مازندران ، تنکابن ، نامشخص
هر شب اقامت هر نفر : 120,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
اقامتگاه رنگین خانه
مازندران ، تنکابن ، نامشخص
هر شب اقامت هر نفر : 65,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
اقامتگاه خانه ابریشم
گلستان ، رامیان ، نامشخص
هر شب اقامت هر نفر : 130,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
اقامتگاه خانه مادرجون
مازندران ، تنکابن ، چالکش
هر شب اقامت هر نفر : 140,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت دهگردی گشت گلستان می باشد.