#بیشترسفرکنیم : زمستون با دهگردی

کلبه‌ها و ویلاهای روستایی

کلبه‌ها و ویلاهای روستایی

10%
135,000 تومان
استان گلستان، علی آباد کتول، روستا چلی سفلی
هزینه هرشب اقامت تا 6 نفر    150,000 تومان
استان گلستان، علی آباد کتول، روستا بالاچلی
هزینه هرشب اقامت تا 8 نفر    250,000 تومان
استان گیلان، لنگرود، روستا اطاقور
هزینه هرشب اقامت تا 8 نفر    200,000 تومان
استان مازندران، بهشهر، روستا محمدآباد
هزینه هرشب اقامت تا 15 نفر    500,000 تومان
استان گیلان، تالش، روستا مریان
هزینه هرشب اقامت تا 8 نفر    250,000 تومان
15%
187,000 تومان
استان مازندران، سوادکوه، روستا منطقه کالیکلا روستای آغوزبن
هزینه هرشب اقامت تا 5 نفر    220,000 تومان

اقامتگاه‌های بوم‌گردی

اقامتگاه‌های بوم‌گردی

استان گلستان، کلاله، روستا گچی سو پائین
هزینه هرشب اقامت در ازای هر نفر    120,000 تومان
استان گیلان، بندر انزلی، روستا سرخشکی
هزینه هرشب اقامت در ازای هر نفر    75,000 تومان
استان مازندران، تنکابن، روستا سلیمان آباد
هزینه هرشب اقامت در ازای هر نفر    70,000 تومان
استان مازندران، تنکابن، روستا شعیب کلایه
هزینه هرشب اقامت در ازای هر نفر    150,000 تومان
استان گیلان، بندر انزلی، روستا سرخشکی
هزینه هرشب اقامت در ازای هر نفر    70,000 تومان
استان گیلان، سیاهکل، روستا میکال
هزینه هرشب اقامت در ازای هر نفر    70,000 تومان