درخواست شما با شماره رزرو

سپاس از شما بخاطر انتخاب دهگردی.
نام و نام خانوادگی :
شماره رزرو :
تاریخ رزرو :
وضعیت رزرو :
تاریخ ورود :
تاریخ خروج :
تعداد نفرات :
قیمت واحد :
قیمت کل :
قابل پرداخت :
مبلغ تخفیف :
حذف کد تخفیف
نام معرف : محمد زنگانه
حذف معرف
در صورت بروز مشکل با پرداخت از طریق درگاه آنلاین میتوانید مبلغ قابل پرداخت را به شماره کارت  6104 - 3375 - 3263 - 0355  نزد بانک ملت بنام مریم زنگانه انتقال دهید و شماره پیگیری را در بخش موردنظر وارد نمایید.