ویلای شاخ گوزن
گلستان ، علی آباد کتول ، سیاهرودبار
هر شب اقامت تا 6 نفر : 120,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
ویلای بهورز 2
گلستان ، علی آباد کتول ، تاویر
هر شب اقامت تا 10 نفر : 200,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
ویلای بهورز 1
گلستان ، علی آباد کتول ، تاویر
هر شب اقامت تا 6 نفر : 200,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
ویلای لوشن
گلستان ، علی آباد کتول ، خلیندره
هر شب اقامت تا 8 نفر : 150,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
ویلای جاندار 2
گلستان ، علی آباد کتول ، چه جا
هر شب اقامت تا 8 نفر : 200,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
ویلای جاندار 1
گلستان ، علی آباد کتول ، چه جا
هر شب اقامت تا 8 نفر : 450,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
خانه انجیلو
گلستان ، علی آباد کتول ، خلیندره
هر شب اقامت تا 6 نفر : 120,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
پرسان
گلستان ، علی آباد کتول ، چه جا
هر شب اقامت تا 10 نفر : 250,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
خاصه رود
گلستان ، گرگان ، زیارت
هر شب اقامت تا 8 نفر : 180,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه مهتاب
گیلان ، رضوانشهر ، سرک
هر شب اقامت تا 6 نفر : 100,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه ساحل
گیلان ، رضوانشهر ، سرک
هر شب اقامت تا 6 نفر : 120,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه چَرکِم (اقامتگاه بلوط کهن)
مازندران ، بهشهر ، نامشخص
هر شب اقامت تا 6 نفر : 300,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه چشمه سار (اقامتگاه بلوط کهن)
مازندران ، بهشهر ، نامشخص
هر شب اقامت تا 12 نفر : 250,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
اقامتگاه بلوط کهن 2
مازندران ، بهشهر ، نامشخص
هر شب اقامت تا 10 نفر : 200,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
اقامتگاه بلوط کهن 1
مازندران ، بهشهر ، نامشخص
هر شب اقامت تا 10 نفر : 200,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
اقامتگاه ریگ چشمه (طبقه پائین)
گلستان ، علی آباد کتول ، ریگ چشمه
هر شب اقامت تا 6 نفر : 210,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
اقامتگاه ریگ چشمه (طبقه بالا)
گلستان ، علی آباد کتول ، ریگ چشمه
هر شب اقامت تا 6 نفر : 240,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه شالیزار
مازندران ، سوادکوه ، کالیکلا
هر شب اقامت تا 8 نفر : 250,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
ویلای شاهوار
گلستان ، علی آباد کتول ، نرسو
هر شب اقامت تا 6 نفر : 100,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
ویلای سوسا
گلستان ، علی آباد کتول ، گنو
هر شب اقامت تا 8 نفر : 150,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه برکه
گیلان ، صومعه‌سرا ، نامشخص
هر شب اقامت تا 6 نفر : 250,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه نارون
گیلان ، صومعه‌سرا ، نامشخص
هر شب اقامت تا 10 نفر : 400,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
عمارت یاورخان
مازندران ، ساري ، نامشخص
هر شب اقامت تا 6 نفر : 150,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
ویلای هالیدشت
گیلان ، اَملَش ، هالیدشت
هر شب اقامت تا 6 نفر : 250,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
ویلای ماه تی تی
مازندران ، سوادکوه ، نامشخص
هر شب اقامت تا 8 نفر : 240,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
اقامتگاه خانه اجدادی
مازندران ، بهشهر ، امیرآباد
هر شب اقامت تا 4 نفر : 110,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه ونوشه
مازندران ، سوادکوه ، منطقه کالیکلا روستای آغوزبن
هر شب اقامت تا 6 نفر : 200,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه نماشون
مازندران ، سوادکوه ، منطقه کالیکلا روستای آغوزبن
هر شب اقامت تا 5 نفر : 220,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
ویلای میان رستاق
گلستان ، علی آباد کتول ، میان رستاق
هر شب اقامت تا 15 نفر : 300,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
اقامتگاه لوتکا (جیراتاق)
گیلان ، بندر انزلی ، سرخشکی
هر شب اقامت تا 4 نفر : 300,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
اقامتگاه لوتکا (جورخانه)
گیلان ، بندر انزلی ، سرخشکی
هر شب اقامت تا 4 نفر : 300,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه لوکال
گلستان ، علی آباد کتول ، چلی سفلی
هر شب اقامت تا 6 نفر : 180,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه صفوی
گیلان ، ماسال ، میرمحله
هر شب اقامت تا 7 نفر : 150,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
ویلای مازی دار
گلستان ، علی آباد کتول ، افراتخته
هر شب اقامت تا 7 نفر : 250,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
اقامتگاه بهشت (طبقه پائین)
گلستان ، رامیان ، پاقلعه
هر شب اقامت تا 8 نفر : 250,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
اقامتگاه بهشت (طبقه بالا)
گلستان ، رامیان ، پاقلعه
هر شب اقامت تا 8 نفر : 250,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه مَشتَ کوبی
گیلان ، ماسال ، وشمه سرا
هر شب اقامت تا 6 نفر : 150,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه جنگلی سنگ ادم
گلستان ، علی آباد کتول ، خلیندره
هر شب اقامت تا 6 نفر : 200,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
ویلای پونه آرام
گلستان ، علی آباد کتول ، میان رستاق
هر شب اقامت تا 8 نفر : 150,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه باغ بهشت
مازندران ، رامسر ، سده
هر شب اقامت تا 6 نفر : 170,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
ویلا باغ
مازندران ، رامسر ، سلیمان محله
هر شب اقامت تا 6 نفر : 450,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
باغ خاطره
گلستان ، خان ببین ، خان ببین
هر شب اقامت تا 18 نفر : 300,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه کدخدا
گیلان ، رضوانشهر ، سرک
هر شب اقامت تا 6 نفر : 130,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه سپیدرود 1
گیلان ، رشت ، چولاب
هر شب اقامت تا 5 نفر : 100,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه آفتابگردان
گلستان ، علی آباد کتول ، ماهیان
هر شب اقامت تا 8 نفر : 150,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
ویلای سرگل
گلستان ، رامیان ، پاقلعه
هر شب اقامت تا 8 نفر : 200,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه چناشک
گلستان ، مینودشت ، ده چناشک
هر شب اقامت تا 20 نفر : 370,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
ویلای مریان
گیلان ، طوالش ، مریان
هر شب اقامت تا 8 نفر : 250,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه سرای آیین
گیلان ، رودبار ، حلیمه جان
هر شب اقامت تا 5نفر : 180,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه کبودوال
گلستان ، علی آباد کتول ، کردآباد
هر شب اقامت تا 6 نفر : 130,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
ویلای جینگو
گلستان ، علی آباد کتول ، چه جا
هر شب اقامت تا 7 نفر : 350,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه چوبی الیزه
مازندران ، سوادکوه ، مرزیکلا
هر شب اقامت تا 4 نفر : 200,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
ویلای زولان
گلستان ، علی آباد کتول ، افراتخته
هر شب اقامت تا 7 نفر : 300,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه چشمه سار خلیندره
گلستان ، علی آباد کتول ، خلیندره
هر شب اقامت تا 8 نفر : 250,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه کوهسار
گلستان ، گالیکش ، پادل دل
هر شب اقامت تا 8 نفر : 100,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
ویلای ابرس
گلستان ، علی آباد کتول ، نرسو
هر شب اقامت تا 8 نفر : 150,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه آویشن
گلستان ، گالیکش ، پادل دل
هر شب اقامت تا 6 نفر : 130,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه باباجان
مازندران ، بهشهر ، محمدآباد
هر شب اقامت تا 8 نفر : 400,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
ویلای گنبذی
گلستان ، علی آباد کتول ، خاک پیرزن
هر شب اقامت تا 15 نفر : 250,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
ویلای افرا
گلستان ، علی آباد کتول ، افراتخته
هر شب اقامت تا 15 نفر : 450,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه دودوزن
گیلان ، شَفت ، سیامزگی
هر شب اقامت تا 8 نفر : 200,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
بوم خانه اسپیگیره
سمنان ، شاهرود ، روستای ابر
هر شب اقامت تا 8 نفر : 125,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
اقامتگاه ارگ قلعه بالا
سمنان ، شاهرود ، قلعه بالا
هر شب اقامت تا 5 نفر : 100,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
خونه کاهگلی
گلستان ، علی آباد کتول ، میان رستاق
هر شب اقامت تا 8 نفر : 100,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه سرخو
گلستان ، مینودشت ، قلعه قافه
هر شب اقامت تا 8 نفر : 120,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
سرای اُمید
سمنان ، شاهرود ، قلعه بالا
هر شب اقامت تا 10 نفر : 250,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
اقامتگاه بی بی زهرا
سمنان ، شاهرود ، قلعه بالا
هر شب اقامت تا 8 نفر : 150,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه چوبی دشت و دمن
گیلان ، رضوانشهر ، دشت دامن
هر شب اقامت تا 6 نفر : 150,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه چوبی باغ خورشید
گیلان ، رضوانشهر ، سرک
هر شب اقامت تا 6 نفر : 70,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
عمارت خرم
گیلان ، شَفت ، چوبر
هر شب اقامت تا 10 نفر : 250,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه سفیدرود
گیلان ، رشت ، چولاب
هر شب اقامت تا فقط 6 نفر : 150,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
بوستان فدک
گیلان ، رودبار ، حلیمه جان
هر شب اقامت تا 5 نفر : 250,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه نگین کوهپایه
گیلان ، رودبار ، حلیمه جان
هر شب اقامت تا 8 نفر : 150,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
سرای قهرمان
گیلان ، رودبار ، اصطلخ جان
هر شب اقامت تا 10 نفر : 150,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه خان بابا
گیلان ، رودبار ، اصطلخ جان
هر شب اقامت تا فقط هشت نفر : 180,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه خوش نشین
گیلان ، رودبار ، بالابراگور
هر شب اقامت تا 6 نفر : 120,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه کوچه باغ
سمنان ، شاهرود ، قلعه بالا
هر شب اقامت تا 8 نفر : 150,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
ویلای آستانه
گیلان ، آستانه اشرفیه ، کیسُم
هر شب اقامت تا 8 نفر : 250,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه جنگلی فوشه
گیلان ، فومَن ، فوشه
هر شب اقامت تا 8 نفر : 180,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه بوم دار
گیلان ، لنگرود ، ششکلایه
هر شب اقامت تا 8 نفر : 200,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه لاجون
گیلان ، لاهیجان ، گردکوه
هر شب اقامت تا 10 نفر : 370,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه لوه
گلستان ، گالیکش ، روستای لوه
هر شب اقامت تا 10 نفر : 120,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه نیشاک
گلستان ، مینودشت ، روستای ساسنگ
هر شب اقامت تا 10 نفر : 150,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه کلاری
گلستان ، علی آباد کتول ، چه جا
هر شب اقامت تا 6 نفر : 180,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
خانه عشقی کوه
گلستان ، علی آباد کتول ، افراتخته
هر شب اقامت تا ۸ نفر : 250,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه توسکا
گلستان ، علی آباد کتول ، خاک پیرزن
هر شب اقامت تا 10 نفر : 120,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه زیلان
گلستان ، علی آباد کتول ، خلیندره
هر شب اقامت تا 8 نفر : 150,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه زرجو
گلستان ، علی آباد کتول ، نرسو
هر شب اقامت تا 8 نفر : 150,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه استرآباد
گلستان ، گرگان ، زیارت
هر شب اقامت تا 6 نفر : 120,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
ویلای الازمن
گلستان ، علی آباد کتول ، الازمن
هر شب اقامت تا 8 نفر : 120,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه دُرفَک
گیلان ، رودبار ، خرشک
هر شب اقامت تا 5 نفر : 150,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه باغچه مریم
گیلان ، لنگرود ، اطاقور
هر شب اقامت تا 8 نفر : 200,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
خانه نوکیان
گلستان ، علی آباد کتول ، خلیندره
هر شب اقامت تا 8 نفر : 350,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه تاجر
گلستان ، علی آباد کتول ، سیاهرودبار
هر شب اقامت تا 8 نفر : 150,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه قلعه میران
گلستان ، رامیان ، پاقلعه
هر شب اقامت تا 8 نفر : 170,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
ویلای یالو
گلستان ، گرگان ، روستای یالو
هر شب اقامت تا 10 نفر : 300,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه زرین
گلستان ، علی آباد کتول ، چینو
هر شب اقامت تا 5 نفر : 150,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه بالاکایلو
گلستان ، علی آباد کتول ، چلی سفلی
هر شب اقامت تا 8 نفر : 150,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه سفرِشیرین
گلستان ، علی آباد کتول ، شیرین آباد
هر شب اقامت تا 6 نفر : 120,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
خانه بالاچینو
گلستان ، علی آباد کتول ، چینو
هر شب اقامت تا 8 نفر : 150,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه بالین چشمه
گلستان ، علی آباد کتول ، تاویر
هر شب اقامت تا 6 نفر : 120,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
خانه چِلم دَره
گلستان ، علی آباد کتول ، بالاچلی
هر شب اقامت تا 8 نفر : 150,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
چمازی
گلستان ، علی آباد کتول ، چلی سفلی
هر شب اقامت تا 8 نفر : 150,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
ویلای سپیدار
گلستان ، علی آباد کتول ، میان رستاق
هر شب اقامت تا 8 نفر : 150,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
ویلای چلچلی
گلستان ، علی آباد کتول ، خلیندره
هر شب اقامت تا 15 نفر : 250,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
ویلای کشکوه
گلستان ، علی آباد کتول ، نرسو
هر شب اقامت تا 15 نفر : 250,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
ویلای چایلاق
گلستان ، علی آباد کتول ، چینو
هر شب اقامت تا 14 نفر : 250,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
خانه ی کایلو
گلستان ، علی آباد کتول ، چلی سفلی
هر شب اقامت تا 6 نفر : 150,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه حاج علی
گلستان ، علی آباد کتول ، گنو
هر شب اقامت تا 6 نفر : 170,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
خانه ی شریعتی
گلستان ، علی آباد کتول ، تاویر
هر شب اقامت تا 8 نفر : 250,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
خانه ی چلم دره چینو
گلستان ، علی آباد کتول ، چینو
هر شب اقامت تا 12 نفر : 250,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
خانه ی خاک پیرزن
گلستان ، علی آباد کتول ، خاک پیرزن
هر شب اقامت تا 6 نفر : 150,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
خانه هوشنگ خانی
گلستان ، علی آباد کتول ، بالاچلی
هر شب اقامت تا 8 نفر : 250,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو
کلبه نسا
گلستان ، رامیان ، پاقلعه
هر شب اقامت تا 8نفر : 220,000 تومان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت دهگردی گشت گلستان می باشد.